Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 251-МИ
Видин, 07.11.2023

ОТНОСНО: Обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция СДС (НДСВ, Новото време).

Съгласно Решение № 196-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК – Видин, на база получените действителни гласове, видно от справка от „Информационно обслужване” АД за класиране на кандидатите за общински съветници, Местна коалиция СДС (НДСВ, Новото време) получава 9 /девет/ мандата за общински съветници в община Видин след проведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Съгласно цитираното решение, Цветан Петров Ценков е избран на първо място в листата за общински съветници от квотата на Местна коалиция СДС (НДСВ, Новото време).

С Решение № 245-МИ от 05.11.2023г. на ОИК – Видин, Цветан Петров Ценков е обявен за избран за кмет на община Видин, област Видин, на втори тур, проведен на 05.11.2023г. на произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., поради което, съгласно чл. 413, ал.4, изр. второ от ИК, той отпада от кандидатската листа за общински съветници.

 Съгласно справка от „Информационно обслужване” АД за класиране на кандидатите за общински съветници,  следващия по ред в класирането кандидат от Местна коалиция СДС (НДСВ, Новото време) е Иван Вълчев Йотов.

 Предвид горното и на основание 87, ал. 1, т. 26, чл.413, ал.4, изр. второ, чл. 453 и 454 от ИК, Общинска избирателна комисия - Видин

 

РЕШИ:

 

Обявява за избран за общински съветник Иван Вълчев Йотов от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, Новото време).

 

 Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.       

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 07.11.2023 в 16:43 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения