Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 250-МИ
Видин, 07.11.2023

ОТНОСНО: Констатирано наличие на разлики между данните от повторното въвеждане на данните от протоколите на СИК в Изчислителния пункт към ЦИК и базата данни от въвеждането на данните от протоколите на СИК в Изчислителния пункт към ОИК Видин, съгласно Решение № 2860-МИ от 3 ноември 2023 г. на ЦИК.

След като извърши сравняване на данните от протоколите на СИК, въведени в ОИК Видин и ЦИК, и анализира несъответствията от двете въвеждания, както и данните от компютърната обработка на резултатите от гласуването, предоставени от „Информационно обслужване“ АД – изпълнител по договор към Централната избирателна комисия, и след като установи, че констатираните несъответствия не променят изборният резултат, тъй като не касаят квотното разпределение на мандатите, а само преференциите на отделните кандидати, която разлика от своя страна не се отразява на крайното класиране на общинските съветници по партии и коалиции, обективирано в  Решение № 196-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК – Видин за класиране на кандидатите за общински съветници, ОИК Видин

 Р Е Ш И:

Не установява наличие на разлики между данните от повторното въвеждане на данните от протоколите на СИК в Изчислителния пункт към ЦИК и базата данни от въвеждането на данните от протоколите на СИК в Изчислителния пункт към ОИК Видин, които да променят крайното класиране на общинските съветници по партии и коалиции, обективирано в  Решение № 196-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК – Видин

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.                 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 07.11.2023 в 16:42 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения