Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 241-МИ
Видин, 05.11.2023

ОТНОСНО: Подадена жалба от Валери Димитров от ПП ГЕРБ.

В ОИК – Видин на 05.11.2019 г. с вх. № 261 в 19.15ч. е постъпила жалба от Валери Димитров от ПП ГЕРБ.

Твърди се, че на 05.11.2023 г. е получена информация от жител на с. Иново, че в СИК 050900092 са гласували две лица, които са регистрирани по настоящ адрес в с. Иново на ул. „Димитровски завет“ №19, но собствениците и хората, които живеят на този адрес не познават въпросните лица.

Моли се да се извърши проверка по случая с оглед недопускане опорочаване на изборния процес.

ОИК Видин извърши проверка по телефона с председателя  и член на комисията, при която се установи, че на посочения адрес има адресно регистрирани семейство от което е гласувал само един, а останалите не са гласували през деня. Семейството е познато на комисията и лицата са адресно регистрирани преди 2015г.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия  - Видин

РЕШИ:

 

НЕ УСТАНОВЯВА  нарушение на Изборния кодекс.

Решението е изготвено в три еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Зам. председател: Бисерка Цецкова Борисова

* Публикувано на 05.11.2023 в 19:45 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения