Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 237-МИ
Видин, 05.11.2023

ОТНОСНО: Подадена жалба от Генади Петков Велков в качеството му на представляващ МК СДС/НДСВ, Новото време / за присъствие на повече застъпници от имащите право в СИК 050900051.

В ОИК – Видин на 05.11.2019 г. в 11.13ч. е постъпила жалба от Генади Петков Велков в качеството му на представляващ МК СДС/НДСВ, Новото време /.

Твърди се, че на 05.11.2023 г. в СИК 050900051 преобладават повече застъпници от имащите право да присъстват в залата на СИК.

Прави се искане да бъдат дадени указания на СИК №050900051 и всички останали СИК, да не допускат повече застъпници в секцията от имащите право.

ОИК Видин извърши проверка по телефона с председателя на СИК, от която се установи, че за кратко време в секцията са се намирали по двама застъпници на един кандидат, сменявали са се с други, като едните са влизали и излизали, като не са създавали пречки в работата на комисията и на избирателите. Към момента на проверката в СИК присъстват по един застъпник на кандидатите за кмет.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия  - Видин

 

РЕШИ:

НЕ УСТАНОВЯВА  нарушение на чл.232, изр. последно от ИК.

Решението е изготвено в три еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 05.11.2023 в 11:30 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения