Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 236-МИ
Видин, 05.11.2023

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №234/05.11.2023г. в частта, в която е освободен член на СИК 050900007 и е назначен нов член на същата СИК.

В ОИК – Видин е постъпило предложение от Даниела Красимирова Петрова представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх. № 255 от 05.11.2023 г. по описа на ОИК – Видин за замяна в състав на СИК в община Видин  Към предложението са представени всички изискуеми документи.

При извършена проверка на място в СИК 050900007 на 05.11.2023г. в 10.15ч. се установи, че член на СИК Богомила Иванова Илиева се е явила при отваряне и присъства в секцията. Не е налице хипотезата на чл.229, ал.2 от ИК, а именно неявяване на член на СИК в изборния ден, за да бъде назначен нов член. 

ОИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че не са налице изискванията на чл.229, ал.2 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия – Видин,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 234/05.11.2023г. в частта, с която:

ОСВОБОЖДАВА Богомила Иванова Илиева като член на СИК № 050900007

НАЗНАЧАВА Росица Миткова Нинкова като член на СИК № 050900007

Анулира издаденото Удостоверение на Росица Миткова Нинкова.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 05.11.2023 в 10:45 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения