Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 233-МИ
Видин, 05.11.2023

ОТНОСНО: Подадена жалба от Генади Петков Велков в качеството му на представляващ МК СДС/НДСВ, Новото време / за намеса на външно лице при предаване на изборните книжа на СИК 050900064.

В ОИК – Видин с вх.№251 от 05.11.2019 г. в 07.00ч. е постъпила жалба от Генади Петков Велков в качеството му на представляващ МК СДС/НДСВ, Новото време /.

Твърди се, че на 04.11.2023 г. ПРИ ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И БЮЛЕТИНИ В СИК №050900064 Е ПРИСЪСТВАЛО ВЪНШНО ЛИЦЕ Стефан Ванчев, който обяснявал на комисията кога бюлетината е недействителна. Изложел е твърдения, че бюлетината е недействителна когато има повтаряне с химикалка върху вече отбелязан вот в квадратчето, което е довело до объркване сред членовете на комисията.

Прави се искане да бъдат дадени указания на СИК №050900064 и всички останали СИК, че така описаното не води до недействителност на бюлетината.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия  - Видин.

РЕШИ:

УКАЗВА на СИК на територията на Община Видин, че съгласно  Методическите указания на ЦИК /стр.22 и Приложение на стр.52 за СИК с хартиени бюлетини и машинно гласуване, и на стр.19 и Приложение на стр.38 за СИК с хартиени бюлетини/ само СИК е компетентна да установи кой глас е действителен или не, като присъстващите лица не могат да се намесват в работата на СИК при установяване на резултата от гласуването. При спор относно действителността или недействителността на някой глас, СИК приема писмено решение с поименно гласуване, като случаят се описва в Протокол. Протоколът се прилага към протокола на СИК като на гърба на хартиената бюлетина се отбелязва номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от председател и секретар. В б.“б“ от Протокола на СИК се описва дали е имало спорове по действителността на гласовете и какви решения са взети по тях.

УКАЗВА, че недействителни са бюлетините, които са указани в посочените по-горе Приложения

Съгласно Писмо №МИ-151111/29.10.2023г. на ЦИК, когато избирател при гласуване е поставил бюлетините една върху друга и след като отбележи своя глас върху долната бюлетина се  забелязва отпечатък или следа, гласът в тази бюлетина е действителен. При отпечатък, следа или зацапване получено от мастилото на печатите или химикала с който е отбелязан вота, гласът е действителен.

Решението е изготвено в три еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 05.11.2023 в 08:56 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения