Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 226-МИ
Видин, 04.11.2023

ОТНОСНО: Замяна в състави на ПСИК в община Видин.

В ОИК – Видин е постъпило предложение от Александър Филчев Матеев упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ“ с вх. № 243 от 04.11.2023 г. по описа на ОИК – Видин за замяна в състав на ПСИК в община Видин.  Към предложението са представени всички изискуеми документи.

ОИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК - Видин, Общинската избирателна комисия – Видин,

РЕШИ:

ДОПУСКА да се извършат замени в състави на ПСИК - общ. Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА:  Виктория Петрова Пекова като председател на ПСИК №  050900124 – общ. Видин, с. Градец

НАЗНАЧАВА: Силвия Благоева Герасимова като председател на ПСИК №  050900124 – общ. Видин, с. Градец

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 04.11.2023 в 10:48 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения