Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 211-МИ
Видин, 02.11.2023

ОТНОСНО: Оттегляне и публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

В ОИК – Видин е постъпило предложение за оттегляне и списък за публикуване на упълномощени представители на ПП ГЕРБ  в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Видин, с вх. № 213/02.11.2023 г. на ОИК – Видин, подадено Александър Филчев Матеев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ . Към заявлението са приложени списък с 9/девет/ упълномощени представители.

ОИК – Видин разгледа постъпилото предложение и след извършена проверка прецени, че по отношение на 9/девет/ лица от приложения  списък са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и следва да публикува списък с 9/девет/ упълномощени представители.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

ЗАЛИЧАВА от публикувания списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. 10/десет/ представители, както следва:

 1. Иво Захариев Иванов , № 003/23.10.2023г.
 2. Любен Миланов Тодоров , № 004/23.10.2023г.
 3. Димитър Сашов Стаменов, № 005/23.10.2023г.
 4. Перо Петков Петров, № 007 / 23.10.2023г.
 5. Тошко Пунчев Тодоров, № 014/23.10.2023г.
 6. Анелия Георгиева Генова, № 015/23.10.2023г.
 7. Петър Славчев Тачев, № 022/23.10.2023г.
 8. Денислав Кирилов Ангелов, № 029/23.10.2023г.
 9. Снежана Цветанова Пекова, № 100/23.10.2023г.
 10. Росен Ангелов Цветков, № 123/23.10.2023г.

ПУБЛИКУВА списък с 9/девет/ упълномощени представители на ПП ГЕРБ  в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

 1. Йордан Ивайлов Иванов, № 003/ 02.11.2023г.
 2. Стефан Ивайлов Методиев, № 004/ 02.11.2023г.
 3. Владимир Красимиров Иванов, № 005/ 02.11.2023г.
 4. Румяна Стоянова Дикова, № 007 / 02.11.2023г.
 5. Методи Митов Митов , № 014/ 02.11.2023г.
 6. Любослав Пламенов Вилхемов, № 015/ 02.11.2023г.
 7. Красимир Евгениев Кирилов , № 022/ 02.11.2023г.
 8. Илиян Живков Игнатов, № 100 / 02.11.2023г.
 9. Емил Боянов Емилов, № 123 / 02.11.2023г.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 02.11.2023 в 17:17 часа

Календар

Решения

 • № 266-МИ / 21.02.2024

  относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

 • № 265-МИ / 30.01.2024

  относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

 • № 264-МИ / 09.01.2024

  относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения