Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 240-МИ
Видин, 05.11.2023

ОТНОСНО: Не поставен печат на бюлетините от машина в СИК №050900023.

Във връзка с постъпил в ОИК Видин с вх. № 260/05.11.2023г. протокол приложение № 1 на СИК №050900023, в който е посочено, че до 14:30 часа на 05.11.2023г. разписките от машинното гласуване са без печат.

ОИК Видин установи, че не поставянето на печата върху бюлетините от машината не е поради грешка на избирателите.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия  - Видин

 РЕШИ:

Намерените в избирателната кутия разписки, на които не е поставен печат на СИК № 050900023 да се считат за действителни при преброяване им.

Копие от Решението да се приложи към протокола на СИК №050900023.

Решението е изготвено в три еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 05.11.2023 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения