Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 239-МИ
Видин, 05.11.2023

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Определяне на член на ОИК- Видин за подписване на Протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/Подвижна СИК (Приложение № 88- МИ от изборните книжа).

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия  - Видин

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ Ирена Николова – зам. председател на ОИК- Видин да подпише Протокола за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нови формуляри на протоколи на СИК  /ПСИК (Приложение № 88- МИ от изборните книжа).

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Зам. председател: Бисерка Цецкова Борисова

* Публикувано на 05.11.2023 в 15:21 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения