Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 234-МИ
Видин, 05.11.2023

ОТНОСНО: Замяна в състави на СИК в община Видин.

В ОИК – Видин е постъпило предложение от Даниела Красимирова Петрова представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх. № 255 от 05.11.2023 г. по описа на ОИК – Видин за замяна в състав на СИК в община Видин  Към предложението са представени всички изискуеми документи.

ОИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК - Видин, Общинската избирателна комисия – Видин,

РЕШИ:

ДОПУСКА да се извърши замени в състава на СИК, - общ. Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Богомила Иванова Илиева като член на СИК № 050900007

НАЗНАЧАВА Росица Миткова Нинкова като член на СИК № 050900007

ОСВОБОЖДАВА Владимир Тошев Димитров като член на СИК № 050900074

НАЗНАЧАВА Евелина Василева Христова като член на СИК № 050900074

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 05.11.2023 в 08:50 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения