Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 230-МИ
Видин, 04.11.2023

ОТНОСНО: Замяна в състав на СИК в община Видин.

В ОИК – Видин е постъпило предложение от Стефан Стефанов упълномощен представител на партия ВЪЗРАЖДАНЕ с вх. № 248 от 04.11.2023 г. по описа на ОИК – Видин за замяна в състав на СИК в община Видин  Към предложението са представени всички изискуеми документи.

ОИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК - Видин, Общинската избирателна комисия – Видин,

РЕШИ:

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК общ. Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Кирил Николаев Илиев като член на СИК 050900071

НАЗНАЧАВА Йордан Панталеев Петров като член на СИК 050900071

ОСВОБОЖДАВА Петко Борисов Петков като член на СИК 050900026

НАЗНАЧАВА Анна Митова Тодорова като член на СИК 050900026

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 04.11.2023 в 17:20 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения