Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 228-МИ
Видин, 04.11.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на местна коалиция СДС (НДСВ, Новото време) в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

В ОИК – Видин е постъпил списък на упълномощени представители на местна коалиция СДС (НДСВ, Новото време) в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в изборен район 0509 - Видин, с вх. № 244/04.11.2023 г. на ОИК – Видин, подадено Генади Петков Велков - представляващ местна коалиция СДС (НДСВ, Новото време). Към заявлението са приложени списък с 2/двама/ упълномощени представители и пълномощно.

ОИК – Видин разгледа постъпилия Списък и след извършена проверка прецени, че по отношение на 2/две/ лица от приложения  списък са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и следва да публикува списък с 2/двама/ упълномощени представители на местна коалиция СДС (НДСВ, Новото време).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА списък на 2 /двама/ упълномощени представители на местна коалиция СДС (НДСВ, Новото време) в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

1

Миглена Илиева Захариева

33/03.11.2023г.

2

Зорница Славейкова Цветкова

108/03.11.2023г.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 04.11.2023 в 17:18 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения