Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 222-МИ
Видин, 03.11.2023

ОТНОСНО: Регистриране на заместващи застъпници и за нов застъпник

В ОИК – Видин е постъпило Предложение за регистрация на заместващи застъпници и на нов застъпник на кандидатска листа за кмет на община за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. с рег. № 3/03.11.2023 г. от регистъра на застъпниците на ОИК – Видин, подадено от Генади Велков - упълномощен представител на местна коалиция  СДС /НДСВ, Новото време/ .

Предложено е регистрираните застъпници:

Милена Петкова Цветкова  да се замести от Магдалена Лазарова Петрова,

Искрен Ангелов Каменов да се замести от Светла Средкова Живкова-Каменова

Лариса Михайлова Найденова да се замести от Цветомир Бойчинов Калчев

Евелина Калинова Иванова да се замести от Алекс Иванов Иванов

Тодорка Цветанова Тодорова да се замести от Анчо Крумов Ванков

Роза Асенова Илиева да се замести от Ангел Венциславов Ангелов

Славка Милчева Иванова да се замести от Габриела Георгиева Георгиева

Зоя Михайлова Киркова да се замести от Зоран Петрович.

 

И регистрация на нов застъпник Пролетка Илиянова Бойкова

 

Към предложението са приложени: списък по образец, съдържащ данни на осем лица, предложени за регистрация като заместващи застъпници и един брой на нов застъпник на кандидатската листа, декларации 9 броя (Приложение №74-МИ).

ОИК – Видин разгледа постъпилото заявление и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117 - 122 от ИК и Решение № 2594-МИ от 04.10.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА

Магдалена Лазарова Петрова като заместващ застъпник на мястото на регистрираният застъпник Милена Петкова Цветкова; 

Светла Средкова Живкова-Каменова като заместващ застъпник на мястото на регистрираният застъпник Искрен Ангелов Каменов;

Цветомир Бойчинов Калчев като заместващ застъпник на мястото на регистрираният застъпник Лариса Михайлова Найденова ;

Алекс Иванов Иванов като заместващ застъпник на мястото на регистрираният застъпник Евелина Калинова Иванова;

Анчо Крумов Ванков като заместващ застъпник на мястото на регистрираният застъпник Тодорка Цветанова Тодорова;

Ангел Венциславов Ангелов като заместващ застъпник на мястото на регистрираният застъпник Роза Асенова Илиева;

Габриела Георгиева Георгиева като заместващ застъпник на мястото на регистрираният застъпник Славка Милчева Иванова;

Зоран Петрович като заместващ застъпник на мястото на регистрираният застъпник Зоя Михайлова Киркова;

Регистрира Пролетка Илиянова Бойкова като застъпник на кандидатската листа за кмет на община на местна коалиция  СДС /НДСВ, Новото време/.

На заменените застъпници да се анулират издадените удостоверения.

На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 03.11.2023 в 16:17 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения