Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 221-МИ
Видин, 03.11.2023

ОТНОСНО: Оттегляне и публикуване на списък на упълномощени представители на СДС /НДСВ, Новото време/ в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

В ОИК – Видин е постъпило предложение за оттегляне и списък за публикуване на упълномощени представители на СДС /НДСВ, Новото време/ в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Видин, с вх. № 229/03.11.2023 г. на ОИК – Видин, Генади Велков - упълномощен представител на местна коалиция  СДС /НДСВ, Новото време/.

 Към заявлението са приложени списък с 10/десет/ упълномощени представители.

ОИК – Видин разгледа постъпилото предложение и след извършена проверка прецени, че по отношение на 10/десет/ лица от приложения  списък са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и следва да публикува списък с 10/десет/ упълномощени представители.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

 

ЗАЛИЧАВА от публикувания списък на упълномощени представители на местна коалиция  СДС /НДСВ, Новото време/ в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. 14/четиринадесет/ представители, както следва:

 1. Нивянка Каменова Генова 14/23.10.2023г.
 2. Петя Людмилова Кирилова         6/23.10.2023г.         
 3. Стоян Нинков Петров             24/23.10.2023г.
 4. Славей Генчов Ненков             59/23.10.2023г.
 5. Станислав Николаев Симеонов 112/23.10.2023г.
 6. Ценко Петров Ценов             114/23.10.2023г.
 7. Теодора Сашкова Борисова 33/23.10.2023г.
 8. Елеонора Руменова Костадинова- 118/23.10.2023г.
 9. Гълъбин Руменов Йорданов 93/23.10.2023г.
 10. Мария Георгиева Манолева 19/23.10.2023г.
 11. Олег Янков Петков               58/23.10.2023г.
 12. Златан Николов Велков             108/23.10.2023г.
 13. Емилиян Венев Борисов-             30/23.10.2023г.
 14. Росица Миткова Нинкова          56/23.10.2023г.

 

 

 

ПУБЛИКУВА списък с 10/десет/ упълномощени представители на местна коалиция  СДС /НДСВ, Новото време/  в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

 

 1. Александър Ивайлов Вълов          14/03.11.2023
 2. Ивайло Николов Велков               6/03.11.2023
 3. Анелия Любомирова Йосифова 24/03.11.2023
 4. Валентин Илиянов Георгиев 59/03.11.2023
 5. Ваня Петрова Георгиева 112/03.11.2023
 6. Александър Петков Миков 33/03.11.2023
 7. Марияна Иванова Спасова 118/03.11.2023
 8. Ивайло Кънчев Цветанов 93/03.11.2023
 9. Биляна Людмилова Филипова 58/03.11.2023
 10. Боряна Тодорова Гонкова 30/03.11.2023

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 03.11.2023 в 16:16 часа

Календар

Решения

 • № 266-МИ / 21.02.2024

  относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

 • № 265-МИ / 30.01.2024

  относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

 • № 264-МИ / 09.01.2024

  относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения