Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 220-МИ
Видин, 03.11.2023

ОТНОСНО: Замяна в състава на СИК в община Видин.

В ОИК – Видин е постъпило предложение от Тодор Стаменов Вълчев упълномощен представител на партия Движение за права и свободи с вх. № 227 от 03.11.2023 г. по описа на ОИК – Видин за замяна в състава на СИК в община Видин  Към предложението са представени всички изискуеми документи.

ОИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК - Видин, Общинската избирателна комисия – Видин,

РЕШИ:

ДОПУСКА да се извършат замени в състава на СИК 050900085 и СИК 050900115 в общ. Видин както следва:

ОСВОБОЖДАВА Силвия Калинова Иванова като член на СИК № 050900085 – общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Елена Видемирова Цанкова като член на СИК № 050900085 – общ. Видин.

ОСВОБОЖДАВА Катя Димитрова Николова като председател на СИК № 050900115 – общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Атанасия Карамфилова Парушева като член на СИК № 050900115 – общ. Видин.

ОСВОБОЖДАВА Искра Николова Йорданова като зам. председател на СИК № 050900072 – общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Галина Милчова Борисова като зам. председател на СИК № 050900072 – общ. Видин.

ОСВОБОЖДАВА Пролетка Герасимова Маринова като член на СИК № 050900098 – общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Габриела Пламенова Младенова като член на СИК № 050900098 – общ. Видин.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 03.11.2023 в 16:16 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения