Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 219-МИ
Видин, 03.11.2023

ОТНОСНО: Оттегляне упълномощени представители в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

В ОИК – Видин е постъпило предложение от Тодор Стаменов Вълчев упълномощен представител на местна коалиция ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ, ДПС, Българска Социалдемокрация – Евролевица) в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Видин, с № 228/03.11.2023 г. на ОИК – Видин. Към заявлението е приложен списък с 2/две/ упълномощени представители.

ОИК – Видин разгледа постъпилото предложение и след извършена проверка прецени, че по отношение на 2/две/ лица от приложения  списък са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и следва да публикува списък с 2/две/ упълномощени представители.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

 

ЗАЛИЧАВА от публикувания списък на упълномощени представители наместна коалиция ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ, ДПС, Българска Социалдемокрация – Евролевица) в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. 2/двама/ представители, както следва:

 1. Елена Видемирова Цанкова , № 048/20.10.2023г.
 2. Атанасия Карамфилова Парушева № 018/20.10.2023г.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 03.11.2023 в 16:15 часа

Календар

Решения

 • № 266-МИ / 21.02.2024

  относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

 • № 265-МИ / 30.01.2024

  относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

 • № 264-МИ / 09.01.2024

  относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения