Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 218-МИ
Видин, 03.11.2023

ОТНОСНО: Замяна в състав на СИК в община Видин.

В ОИК – Видин е постъпило предложение от политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, подписано от Милен Пламенов Милчев преупълномощен от Тошко Йорданов Хаджитодоров в качеството му на пълномощник на Станислав Тодоров Трифонов , с вх. № 217 от 02.11.2023 г. по описа на ОИК – Видин за замяна в състав на СИК в община Видин.  Към предложението са представени всички изискуеми документи.

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК - Видин, Общинската избирателна комисия – Видин,

РЕШИ:

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК в общ. Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Фатме Мустафа Илияз като член  на СИК № 050900025– общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Лиляна Петкова Тошева като член на СИК № 050900025 –общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Петър Богомилов Аристотелов като член  на СИК № 050900026– общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Цветанка Вълкова Николова като член на СИК № 050900026 –общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Денис Любомирев Петров като член  на СИК № 050900050– общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Десислава Златкова Георгиева като член на СИК № 050900050 –общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Михаела Станиславова Бориславова като член  на СИК № 050900053– общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Еленка Рангелова Алексиева като член на СИК № 050900053 –общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Александър Данаилов Георгиев като член  на СИК № 050900069– общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Огнян Борисов Шишманов като член на СИК № 050900069 –общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Альоша Герасимов Михайлов като член  на СИК № 050900070– общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Анета Славчева Маркова като член на СИК № 050900070 –общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Илиян Асенов Илиев като член  на СИК № 050900071– общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Михайл Славчов Богданов като член на СИК № 050900071 –общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Изабела Мирославова Дафинова като член  на СИК № 050900073– общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Ицко Бориславов Ицков като член на СИК № 050900073 –общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Кольо Сотиров Петров  като член  на СИК № 050900072– общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Мария Костадинова Асенова като член на СИК № 050900072 –общ. Видин.

 

 

ОСВОБОЖДАВА Петър Сотиров Борисов като член  на СИК № 050900074– общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Радослав Бориславов Марков като член на СИК № 050900074 –общ. Видин.

 

ОСВОБОЖДАВА Илия Николов Любенов като член  на СИК № 050900080– общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Асен Банков Илиев като член на СИК № 050900080 –общ. Видин.

 

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 03.11.2023 в 16:14 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения