Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 217-МИ
Видин, 03.11.2023

ОТНОСНО: Замяна в състави на СИК в община Видин.

В ОИК – Видин е постъпило предложение от Даниела Красимирова Петрова представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх. № 220 от 03.11.2023 г. по описа на ОИК – Видин за замяна в състав на СИК в община Видин  Към предложението са представени всички изискуеми документи.

ОИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК - Видин, Общинската избирателна комисия – Видин,

РЕШИ:

ДОПУСКА да се извърши замени в състава на СИК, - гр. Видин, общ. Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Мариета Петрова Михайлова като член на СИК № 050900021 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Юлиян Славчов Велков като член на СИК № 050900021 – гр. Видин, общ. Видин.

ОСВОБОЖДАВА Николай Георгиев Чунов като секретар на СИК № 050900029 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Мариела Петкова Велкова като секретар на СИК № 050900029 – гр. Видин, общ. Видин.

ОСВОБОЖДАВА Людмил Любенов Асенов като член на СИК № 050900030 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Гергана Красимирова Петрова като член на СИК № 050900030 – гр. Видин, общ. Видин.

ОСВОБОЖДАВА Стефка Кирилова Георгиева като член на СИК № 050900033 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Ивайло Цветанов Александров като член на СИК № 050900033 – гр. Видин, общ. Видин.

ОСВОБОЖДАВА Таско Еленков Атанасов като член на СИК № 050900058 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Ивайло Росенов Живков като член на СИК № 050900058 – гр. Видин, общ. Видин.

ОСВОБОЖДАВА Олег Денев Петков като член на СИК № 050900070 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Соня Ванкова Любенова като член на СИК № 050900070 – гр. Видин, общ. Видин.

 

 

 

ОСВОБОЖДАВА Найчо Димитров Михайлов като член на СИК № 050900071 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Младен Симеонов Ангелов като член на СИК № 050900071 – гр. Видин, общ. Видин.

ОСВОБОЖДАВА Альоша Димитров Димитров като член на СИК № 050900072 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Елка Исаева Иванова като член на СИК № 050900072 – гр. Видин, общ. Видин.

ОСВОБОЖДАВА Цветан Ванков Лозанов като член на СИК № 050900069 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Лариса Михайлова Найденова като член на СИК № 050900069 – гр. Видин, общ. Видин.

ОСВОБОЖДАВА Йордан Петков Петракиев като председател на СИК № 050900073 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Петя Евгениева Петрова като председател на СИК № 050900073 – гр. Видин, общ. Видин.

ОСВОБОЖДАВА Пламен Тошев Димитров като председател на СИК № 050900075 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Стефан Георгиев Христов като председател на СИК № 050900075 – гр. Видин, общ. Видин.

ОСВОБОЖДАВА Асен Нешев Василев като член на СИК № 050900080 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Галина Средкова Паунова като член на СИК № 050900080 – гр. Видин, общ. Видин.

 

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 03.11.2023 в 16:13 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения