Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 216-МИ
Видин, 03.11.2023

ОТНОСНО: Размяна и замяна в състав на СИК в община Видин.

В ОИК – Видин е постъпило предложение от Стефан Стефанов упълномощен представител на партия ВЪЗРАЖДАНЕ с вх. № 225 от 03.11.2023 г. по описа на ОИК – Видин за замяна в състав на СИК и ПСИК в община Видин  Към предложението са представени всички изискуеми документи.

ОИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК - Видин, Общинската избирателна комисия – Видин,

РЕШИ:

ДОПУСКА да се извърши размяна в състава на СИК  общ. Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Даниел Стефанов Донов като член на СИК 050900106

ОСВОБОЖДАВА Кристин Стефчова Кръстева като член на СИК 050900112

НАЗНАЧАВА Даниел Стефанов Донов като член на СИК 050900112

НАЗНАЧАВА Кристин Стефчова Кръстева като член на ПСИК 050900106

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК 050900072 общ. Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Николай Иванов Борисов като председател на СИК 050900072

НАЗНАЧАВА Гоцо Ташев Асенов като председател на СИК 050900072

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 03.11.2023 в 16:10 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения