Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 215-МИ
Видин, 03.11.2023

ОТНОСНО: Оттегляне и публикуване на списък на упълномощен представител на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

В ОИК – Видин е постъпило предложение за оттегляне и списък за публикуване на упълномощен представител на ПП ГЕРБ  в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Видин, с вх. № 221/03.11.2023 г. на ОИК – Видин, подадено от Александър Филчев Матеев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ . Към заявлението е приложен списък с 1/един/ упълномощен представител.

ОИК – Видин разгледа постъпилото предложение и след извършена проверка прецени, че по отношение на 1/един/ лице от приложения  списък са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и следва да публикува списък с 1/един/ упълномощен представител.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

ЗАЛИЧАВА от публикувания списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. 1/един/ представител, както следва:

 1. Богомил Йорданов Маринов , № 057/23.10.2023г.

на ПП ГЕРБ  в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., обявява 1 /един/ упълномощен представител, както следва:

 1. Иван Радославов Рачев, № 057/ 02.11.2023г.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 03.11.2023 в 16:09 часа

Календар

Решения

 • № 266-МИ / 21.02.2024

  относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

 • № 265-МИ / 30.01.2024

  относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

 • № 264-МИ / 09.01.2024

  относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения