Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 214-МИ
Видин, 03.11.2023

ОТНОСНО: Заличаване на регистрацията на застъпници.

В ОИК – Видин е постъпило предложение вх. № 224 от 03.11.2023 г. от Александър Филчев Матеев упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ“, с което се иска да бъдат заличени 4/четири/ застъпника от регистъра на застъпници на кандидатска листа за кмет на община на коалиция „ГЕРБ“ в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК - Видин разгледа постъпилото заявление и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т.1 от ИК и Решение № 2594-МИ от 04.10.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

ЗАЛИЧАВА 4/четири/ застъпника на кандидатската листа за кмет на община на коалиция „ГЕРБ“  и анулира издадените удостоверения, както следва:

 1. Виктор Бориславов Величков
 2. Емилия Александрова Борисова
 3. Цветанка Вълкова Николова
 4. Даниел Сеферинов Димитров

Да се анулира издаденото удостоверение.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 03.11.2023 в 16:06 часа

Календар

Решения

 • № 266-МИ / 21.02.2024

  относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

 • № 265-МИ / 30.01.2024

  относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

 • № 264-МИ / 09.01.2024

  относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения