Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 213-МИ
Видин, 03.11.2023

ОТНОСНО: Замяна в състави на СИК в община Видин.

В ОИК – Видин е постъпило предложение от Александър Филчев Матеев упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ“ с вх. № 212 от 02.11.2023 г. по описа на ОИК – Видин за замяна в състав на СИК в община Видин.  Към предложението са представени всички изискуеми документи.

ОИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК - Видин, Общинската избирателна комисия – Видин,

РЕШИ:

ДОПУСКА да се извършат замени в състави на СИК - общ. Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА:  Емилия Йорданова Върбанова като секретар на СИК №  050900120 НАЗНАЧАВА: Десислава Тодорова Бугарова като секретар на СИК №  050900120

 

ОСВОБОЖДАВА:  Здравко Иванов Здравков като член на СИК №  050900072

НАЗНАЧАВА: Валя Петрова Оприна като член на СИК №  050900072

 

ОСВОБОЖДАВА:  Красимир Цветанов Найденов като секретар на СИК №  050900072

НАЗНАЧАВА: Катя Петрова Цанкова като член на СИК №  050900072

 

ОСВОБОЖДАВА:  Ирена Викентиева Водова като председател на СИК №  050900018

НАЗНАЧАВА: Иванка Паскова Авелова като председател на СИК №  050900018

 

ОСВОБОЖДАВА:  Нелка Цокова Генчева  като секретар  на СИК №  050900069

НАЗНАЧАВА: Валентина Евдокимова Тодорова като секретар  на СИК №  050900069

 

ОСВОБОЖДАВА:  Ваня Ванчева Микова  като секретар  на СИК №  050900076

НАЗНАЧАВА: Пламен Любенов Борисов като секретар  на СИК №  050900076

 

ОСВОБОЖДАВА:  Светослав Сашков Славчев  като член  на СИК №  050900075

НАЗНАЧАВА: Василка Петрова Целова като член  на СИК №  050900075

 

ОСВОБОЖДАВА:  Антоанета Георгиева Павлова  като зам. председател  на СИК №  050900105

НАЗНАЧАВА: Даян Пламенов Любенов като  зам. председател  на СИК №  050900105

 

ОСВОБОЖДАВА:  Катя Петрова Цанкова като председател на СИК №  050900068

НАЗНАЧАВА: Лора Софрониева Сурчелова като председател на СИК №  050900068

 

ОСВОБОЖДАВА:  Симеон Марков Симеонов като член на СИК №  050900058

НАЗНАЧАВА: Катерина Юлиянова Александова  като член на СИК №  050900058

 

ОСВОБОЖДАВА: Боряна Еленкова Иванова като член на СИК №050900057

НАЗНАЧАВА: Богомил Йорданов Маринов  като член на СИК №050900057

 

ОСВОБОЖДАВА: Кольо Димитров Митов като член на СИК №050900066

НАЗНАЧАВА: Виктор Бориславов Величков като член на СИК №050900066

 

ОСВОБОЖДАВА: Миглена Кирилова Мирова – Георгиева като зам. председател на СИК №050900017

НАЗНАЧАВА: Силвия Венчева Славчева като зам. председател на СИК №050900017

 

ОСВОБОЖДАВА: Дияна Миткова Нинкова като зам. председател на СИК №050900064

НАЗНАЧАВА: Даниел Сеферинов Димитров като зам. председател на СИК №050900064

 

ОСВОБОЖДАВА: Павлинка Стоянова Петкова като председател на СИК №050900110

НАЗНАЧАВА: Марио Ованес Симовонян  като председател на СИК №050900110

 

ОСВОБОЖДАВА:  Ния Иванова Крумова като председател на СИК №050900065

НАЗНАЧАВА: Цветелина Николова Дановска като председател на СИК №050900065

 

ОСВОБОЖДАВА: Марияна Пламенова Маринова като секретар на СИК №050900011

НАЗНАЧАВА: Зоя Цанкова Антонова като секретар на СИК №050900011

 

ОСВОБОЖДАВА: Людмил Серафимов Николов като член на СИК №050900034

НАЗНАЧАВА: Наталия Красимирова Богданова като член на СИК №050900034

 

ОСВОБОЖДАВА: Митко Тодоров Миланов като член на СИК №050900020

НАЗНАЧАВА: Емилия Александрова Борисова  като член на СИК №050900020

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 03.11.2023 в 16:05 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения