Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 210-МИ
Видин, 02.11.2023

ОТНОСНО: Замяна в състав на СИК и ПСИК в община Видин.

В ОИК – Видин е постъпило предложение от Стефан Стефанов упълномощен представител на партия ВЪЗРАЖДАНЕ с вх. № 211 от 02.11.2023 г. по описа на ОИК – Видин за замяна в състав на СИК и ПСИК в община Видин  Към предложението са представени всички изискуеми документи.

ОИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК - Видин, Общинската избирателна комисия – Видин,

РЕШИ:

ДОПУСКА да се извършат замени в състава на СИК и ПСИК общ. Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Георги Валериев Георгиев като член на СИК 050900106

НАЗНАЧАВА Даниел Стефанов Донов като член на СИК 050900106

ОСВОБОЖДАВА Иванка Александрова Недялкова като секретар на СИК 050900065

НАЗНАЧАВА Даяна Йорданова Илиева като секретар на СИК 050900065

ОСВОБОЖДАВА Гинка Пантова Александрова като секретар на ПСИК 050900129

НАЗНАЧАВА Десислава Валентинова Мирославова като секретар на ПСИК 050900129

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 02.11.2023 в 17:16 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения