Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 208-МИ
Видин, 02.11.2023

ОТНОСНО: Определяне на маршрути и отговорници по секции от OИК – Видин за разнасяне на изборните книжа и материали и за подписване на запечатания плик с печата на всяка СИК при предаването му на 04.11.2023 г. в изборен район 0509 – Видин за провеждане на втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 05 ноември 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, OИК – Видин

РЕШИ:

 1. ОПРЕДЕЛЯ следните маршрути и отговорници от ОИК - Видин, които ще разнасят изборните книжа и материали в изборен район 0509 – Видин за произвеждане на втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 05 ноември 2023 г., както следва:

 За населените места извън гр. Видин:

 1. СИК - с. Капитановци – 93 и 94 , Покрайна – 95 и 96, Антимово - 99, Кутово - 101 и 102, Сланотрън - 103, Кошава – 105, Гомотарци - 97 и 98 , ПСИК - с. Капитановци – 129 ,  Антимово – 127, СИК №130 с. Кутово– 14 секции - отговорник Иван Иванов, час на тръгване 13:30 ч.;
 2. СИК - с. Долен Бошняк - 84, Плакудер - 85, Динковица - 86, Градец – 87 и 88, Майор Узуново - 91 и Иново – 92, ПСИК -  Градец – 123 и 124 – 9 секции - отговорник Елеонора Петкова, час на тръгване 13:30 ч.;
 3. СИК 16, 17, 18, 19 и 77 град Видин- с. Генерал Мариново - 81, Пешаково - 82, Дружба - 83, Акациево - 89, Рупци - 90, Каленик - 119 – 11 секции - отговорник Канета Вълчева, час на тръгване 13:30 ч.;
 4. СИК 20, 21, 22, 23, 24 град Видин , с. Новоселци - 76, Бела Рада - 100, Войница - 104, Буковец - 118 и Слана Бара – 120, ПСИК - Слана Бара - 128 – 11 секции - отговорник Светла Йорданова, час на тръгване 11:00 ч.;
 5. СИК 1 - град Видин, с. Ивановци - 111, Жеглица - 112, Въртоп - 113, Гайтанци - 114, Цар Симеоново - 115, Ботево – 116 - 7 секции - отговорник Ирена Николова, час на тръгване 13:30 ч.;
 6. СИК 14, 15 - град Видин, гр. Дунавци - 106, 107, 108, 109, с. Синаговци - 110 и Търняне – 117, ПСИК - гр. Дунавци - 125, 126  – 10 секции - отговорник Даниел Цветанов, час на тръгване 13:30 ч.

 За СИК в гр. Видин:

 1. СИК № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 44 и 45 - 14 секции - отговорник Иван Перчински, час на тръгване 13:30 ч.;
 1. СИК №, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 28, 37, 38, 39,40, 63 и 64 - 13 секции - отговорник Пламенка Цветкова, час на тръгване 12:00 ч.;
 2. СИК №, 27, 41, 42, 43, 53, 54, 55, 78, 46, 47, 48, 49, 68 и 121, ПСИК Видин 122    - 15 секции - отговорник Анета Цанкова, час на тръгване 12:00 ч.;
 3. СИК № 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 79, 66 и 67- 14 секции - отговорник Бисерка Борисова, час на тръгване 12:00 ч.;
 4. СИК №, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 33, 34, 35 и 36 - 13 секции - отговорник Васил Бенов, час на тръгване 12:00 ч.;
 1. ОПРЕДЕЛЯ горепосочените отговорници по секции от ОИК – Видин да подпишат запечатания плик с печата на всяка СИК при предаването му на 04.11.2023г.

 

 Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 02.11.2023 в 17:15 часа

Календар

Решения

 • № 266-МИ / 21.02.2024

  относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

 • № 265-МИ / 30.01.2024

  относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

 • № 264-МИ / 09.01.2024

  относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения